INDYWIDUALNE KONSULTACJE

Samorozwój to doskonały temat do dyskusji. Jeśli masz ochotę na indywidualne spotkanie (bezpośrednie lub on-line) w jednym z poniższych obszarów:

  • poczucie własnej wartościjak je budować, jak nie ulegać innym, jak wzmacniać wiarę w siebie
  • życiowy dobrostanjak radzić sobie z sytuacją kryzysową, jak zachować optymizm w trudnym czasie, jak zadbać o wewnętrzną harmonię
  • odkrywanie własnego potencjałuco ja tak właściwie potrafię, jakie są moje mocne strony, czy umiem osiągnąć to na czym mi zależy
  • zmiana pracykiedy podjąć decyzję o odejściu, jak się przygotować, czy jestem atrakcyjny/a na rynku pracy, w jaki sposób rozmawiać o pieniądzach
  • zarządzanie zespołem jak zbudować efektywny zespół, jak rozbrajać konflikty, co zrobić z trudnym pracownikiem, jak być skutecznym managerem
  • zarządzanie sobą w czasiejak znaleźć na wszystko czas, jak ustalać priorytety, jak skutecznie realizować cele

skontaktuj się ze mną. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na maila:

PRZEBIEG KONSULTACJI

Konsultacje mają charakter „treningu rozwojowego”. Pod tym określeniem rozumiem dążenie do usunięcia przeszkód na drodze do poznania prawdy o sobie i zbudowania prawdziwej więzi z samym sobą (realne spojrzenie na posiadany potencjał i związane z tym możliwości i ograniczenia, przy pełnej akceptacji siebie).

Zakładam, że wszystkie odpowiedzi są w Tobie. Moim zadaniem jest stawianie właściwych pytań i proponowanie ćwiczeń, które mają Cię na nie naprowadzić, abyś znalazł rozwiązanie problemu i osiągnął założony na pierwszym spotkaniu cel. Uwaga! Konsultacja nie jest terapią, nie zakłada analizy doświadczeń z przeszłości. Koncentrujemy się na „tu i teraz”.

Pierwsze spotkanie jest dłuższe od kolejnych, trwa 90 minut (dodatkowy czas potrzebny jest na określenie zasad i metod współpracy oraz celu do zrealizowania), kolejne trwają 50 minut. To Ty decydujesz o czasie i częstotliwości spotkań. Nie muszą być one regularne. Zdarza się, że wystarczy tylko jedno.