25th lt.

Kiedy człowiek osiąga dorosłość? W wieku 18 lat? A może kiedy kończy studia i idzie do pracy? Obserwując zachowania niektórych „dorosłych” można odnieść wrażenie, że nigdy nie wyszli z etapu dzieciństwa.

Nierzadkim widokiem jest obraz trzydziesto-, a nawet czterdziestolatka, który za wszelką cenę stara się skupić na sobie uwagę innych. Stroi fochy, obraża się, nie potrafi zapanować nad emocjami. Takie zachowania są najprawdopodobniej wynikiem niezaspokojonych potrzeb psychologicznych, np. akceptacji, uznania czy przynależności . Dorosły, który nie ma świadomości tych potrzeb będzie po omacku próbował zaspokoić je za pomocą pieniędzy, dóbr materialnych, pozycji społecznej, używek, dużej ilości znajomych…

TO ONI SĄ WINNI
Potrzeby psychologiczne zaspakaja się poprzez wspieranie siebie, nieustanne budowanie poczucia własnej wartości w oparciu o to „kim jestem i w jakim kierunku zmierzam”. Przeglądanie się w oczach innych i budowanie własnego „ja” w oparciu o opinię innych, to droga do mentalnej autodestrukcji.

Osoby, które tego nie rozumieją przepełnione są samokrytyką. Nie potrafią „rozwinąć skrzydeł”, a odpowiedzialność za swoje niepowodzenia zrzucają na innych – męża, żonę, dzieci, polityków, szefa lub „parszywy los”.

DOJRZAŁOŚĆ TO NIE TO SAMO CO DOROSŁOŚĆ
Z psychologicznego punktu widzenia dojrzałość jest zupełnie czymś innym, niż dorosłość. Poniżej podaję cechy mentalnej dojrzałości opracowane przez Michała Pasterskiego, który posiłkował się odkryciami Abrahama Maslowa (zobacz Michał Pasterski, Insight. Droga do mentalnej dojrzałości, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2016, s. 138-139). Sprawdź, które z tych cech posiadasz i na ile są one częścią twojego sposobu bycia i patrzenia na rzeczywistość.

CECHY MENTALNEJ DOJRZAŁOŚCI
• Znam i rozumiem swoje potrzeby oraz umiem je w naturalny sposób zaspakajać
• Potrafię utrzymywać równowagę pomiędzy różnymi płaszczyznami życia
• Biorę odpowiedzialność za swoje emocje i działanie
• Mam zdrową samoocenę i zdrowe poczucie własnej wartości
• Jestem wolny od konfliktów wewnętrznych i pozostaję w harmonii ze sobą i swoim otoczeniem
• Jestem świadomy swoich wad i akceptuję je, jestem również świadomy swoich mocnych stron i umiem je docenić
• Myślę samodzielnie i wyrażam własne zdanie szczerze i bezpośrednio
• Jestem otwarty na odmienność innych ludzi i akceptuję tę odmienność
• Z łatwością potrafię dbać o siebie i swój stan psychiczny
• Umiem wyciągać wnioski na podstawie własnych doświadczeń
• Jestem elastyczny i na bieżąco adaptuję się do zmieniających się warunków otoczenia
• Jestem wolny od destrukcyjnego strachu i poczucia winy, umiem radzić sobie z destrukcyjnymi emocjami
• Mam dobry kontakt z głosem swojej intuicji, a co za tym idzie, mam zaufanie do siebie i z łatwością podejmuję trafne decyzje
• Żyję chwilą obecną i skupiam się na teraźniejszości
• Mam wewnętrzny spokój i umiejętność kontrolowania impulsywnych emocji
• Mam potrzebę pomagania innym, potrafię tymczasowo zrezygnować ze swoich potrzeb na rzecz potrzeb innych ludzi
• Jestem świadomy różnych części własnej osobowości i rozumiem oraz akceptuję je
• Jestem spontaniczny w sposób naturalny i niewymuszony
• Odczuwam przyjemność płynącą z przebywania w samotności
• Jestem świadomy własnych procesów mentalnych (myśli, emocji, obrazów)
• Wspieram siebie w naturalnym rozwoju osobistym (nie blokuję tego procesu)
• Umiem adekwatnie reagować na otaczającą mnie rzeczywistość, dzięki czemu jestem samodzielny w radzeniu sobie z wyzwaniami dnia codziennego
• Jestem odporny na społeczne uwarunkowania i niezależny od ograniczających norm i zasad
• Nie utożsamiam się z jedną grupą społeczną, subkulturą czy narodowością
• Jestem wolny od niezdrowej rywalizacji i poczucia bycia lepszym lub gorszym względem innych grup społecznych, subkultur czy narodowości
• Myślę twórczo i nieszablonowo, swobodnie wyrażam siebie
• Utrzymuję równowagę pomiędzy logicznym rozumowaniem a uczuciami i myśleniem intuicyjnym
• Kieruję się w życiu wewnętrzną, nie zewnętrzną motywacją
• Mam naturalną samodyscyplinę w dążeniu do założonych celów.

Już wiesz na jakim etapie jest droga do twojej mentalnej dojrzałości?

 

Foto: Sylwia Tarkowska

Comments (0)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.